Contact us

Caiff ceisiadau eu cyflwyno ar hyn o bryd am y rownd bresennol (2014-2020) o arian LEADER dan y RhDG.

Ceir manylion y broses gwneud cais am arian yn y dogfennau ar y dudalen 'Beth yw arian LEADER?' ar y wefan hon.

Dylai unrhyw un sydd am drafod syniadau ar gyfer prosiectau'r dyfodol gysylltu â'r Tîm RhDG.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am y broses gwneud cais trwy ffonio'r Tim CDG, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, ar 01639 686077 neu e-bostio

Team Cynllun Datblygu