Hepgor gwe-lywio

Sut i wneud cais

Gwneud cais am arian LEADER?

Ceir manylion am y broses gwneud cais am arian yn y dogfennau ar waelod y dudalen hon. Fodd bynnag, am sgwrs anffurfiol ynghylch cymhwyster y prosiect, yna cysylltwch â'r Tîm Datblygu Gwledig.


Cofrestrwch eich diddordeb mewn cyllid oddiwrth brosiect yr arweinydd

Gwneud cais i'r CDCG?

Mae'r holl arweiniad a'r ffurflenni cais ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru trwy'r ddolen isod:
Fodd bynnag, gall y Grŵp Gweithredu Lleol (GGLl) a'r Tim RhDG eich helpu trwy'r broses yn y lle cyntaf i sicrhau bod eich prosiect yn bodloni meini prawf Llywodraeth Cymru.

Proces Ymgeisio ac Arfarnu
File type Document File size
pdf Proses Ymgeisio ac Arfarnu 411 KB
pdf Proses Arfarnu Prosiect 285 KB
pdf Ffurflen Mynegiant o Ddiddordeb Cam 1 353 KB
pdf Proses Apelio Penderfyniad GGLI 207 KB
pdf Ffurflen Mynegi Diddordeb Am Arian LEADER Cam 2 426 KB
pdf Ffurflen Gais Am Arian LEADER Cam 3 573 KB