Hepgor gwe-lywio

Aelodau’r Grŵp Gweithredu Lleol

Mae'r Grŵp Gweithredu Lleol, Adfywio Aelodau CNPT:

 
Clive Ball, Swyddog Prosiectau a Chyllid, Grwp NPTC   clive.ball@nptcgroup.ac.uk
 
Susan Chilcott, Swyddog Prosiectau, Cognation Llwybrau beicio mynydd De Cymru   s.chilcott@npt.gov.uk

John Cosson, Cyfarwyddwr Prosiect, Cymru Gynnes   jonathan.cosson@warmwales.org.uk

John Davies, Swyddog Partneriaeth, BayTrans   johnbaytrans@btinternet.com

Gail Devine, Rheolwr y rhaglen, Groundwork Cymru   gail.devine2@groundwork.org.uk

Catrin Evans, Arweinydd y Tim Cefn Gwlad a Bywyd Gwyllt, CBSCNPT   c.a.evans@npt.gov.uk

Ben Francis, Ffederasiwn Busnesau Back, bae Abertawe  ben@hygrove.org

Daron Herbert, Arweinydd Tim, Cyfoeth Naturiol Cymru   daron.herbert@cyfoethnaturiolcymru.co.uk

Peter Hunter, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru   phbeeb@yahoo.co.uk

Clive Jones, Cynrychiolydd, Cyngor Masnach Port Talbot  clive.jones@parliament.uk

Jonathan Morris, Rheolwr Adfywio a Datblygu, Cartrefi CNPT   jonathan.morris@npthomes.co.uk

Rhysian Pengilley, Rheolwr, Canolfan Hyfforddiant Glyn-nedd    rhysian@glynneathtc.org.uk

Tony Potts (Is-gadeirydd), Pennaeth Adfywio, CGGCNPT  tonyp@nptcvs.org.uk

Leonard Preece, (LAG Cadeirydd), Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr, Canolfan Maerdy   ljp@canolfanmaerdy.co.uk

Lesley Smith, Rheolwr, Gweithdy DOVE    smithlesley@btconnect.com

Angeline Spooner-Cleverely, Cydlynydd Cyfranogiad   a.spooner-cleverely@npt.gov.uk

Cllr Annette Wingrave, Aelod y Cabinet dros Ddatblygu Economaidd a Gwasanaethau Eiddo, CBSCNPT    Cllr.a.wingrave@npt.gov.uk

Ian Ross, Rheolwr-gyfarwyddwr, Whitehead-Ross Education & Consulting Ltd   ian.whitehead-ross@wrecltd.co.uk

Lynda Williams, Perchennog Busnes Gwledig   Lynda.g.williams@btinternet.com

Dyddiadau Cyfarfodydd a drefnwyd ar gyfer 2018:

22 Mawrth

21 Mehefin

20 Medi
 
 6 Rhagfyr