Regenerate NPT
Regenerate NPT Montage1 Regenerate NPT Montage2 Regenerate NPT Montage3 Regenerate NPT Montage4 Regenerate NPT Montage5 Regenerate NPT Montage6 Regenerate NPT Montage7

Caiff ceisiadau eu cyflwyno ar hyn o bryd am y rownd bresennol (2014-2020) o arian LEADER dan y RhDG.

Ceir manylion y broses gwneud cais am arian yn y dogfennau ar y dudalen 'Beth yw arian LEADER?' ar y wefan hon.

Dylai unrhyw un sydd am drafod syniadau ar gyfer prosiectau'r dyfodol gysylltu â'r Tîm RhDG.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am y broses gwneud cais trwy ffonio'r Tim CDG, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, ar 01639 686077 neu e-bostio Team Cynllun Datblygu

Gwerthuso'r Dudalen

Rating form

Please Rate this page:* 

*  

 

 


CAPTCHA Image