Datblygu Busnesau Twristiaeth yn CNPT

Datblygu Busnesau Twristiaeth yn CNPT

Nod y prosiect 3 blynedd hwn yw helpu helpu gweithredwyr twristiaeth yn wardiau gwledig Castell-nedd Port Talbot i gyflwyno'r ardal i ymwelwyr a datblygu CNPT ymhellach fel cyrchfan deniadol a chyfleus wrth ymweld â de Cymru.

Gan gydweithio â gweithredwyr twristiaeth, bydd y prosiect hwn yn:

  • Mapio eu hanghenion datblygu busnes er mwyn deall eu dyheadau
  • Ymgymryd ag ymchwil er mwyn deall gofynion ymwelwyr
  • Trefnu digwyddiadau rhwydweithio 'ymdeimlad o le'
  • Sefydlu rhwydweithiau i gyflawni camau gweithredu rheoli cyrchfan
  • Cyflwyno cynllun peilot i greu porth gwybodaeth ddigidol i ymwelwyr

 Hyd yn hyn, mae'r prosiect wedi:

  • Sefydlu dau grŵp tasg a gorffen rheoli cyrchfan
  • Cynnal digwyddiad 'Ymdeimlad o Le' i gyd-fynd â 'Blwyddyn Chwedlau' Croeso Cymru 2017
  • Comisiynu ymchwil ar ymwelwyr, ffotograffiaeth a ffideograffiaeth er mwyn bodloni nodau'r prosiect.

 Dywedodd Karleigh Davies, Swyddog Datblygu Busnes "Mae gennym gyrchfannau ardderchog yng Nghastell-nedd Port Talbot - Parc Coedwig Afan, rhaeadrau Cwm Nedd a Pharc Gwledig Margam i enwi rhai ohonynt. Mae twristiaeth yng Nghymru yn mwynhau cyfnod o dwf sylweddol ar hyn o bryd, a bydd y prosiect hwn yn cynorthwyo busnesau twristiaeth yn y wardiau gwledig i fanteisio ar y cyfle hwn. Rwy'n edrych ymlaen at weithio'n agos gyda'n gweithredwyr twristiaeth er mwyn cyflawni'r prosiect cyffrous hwn"