Wardiau gwledig yn CNPT

Mae'r SDLl yn nodi mai poblogaeth yr awdurdod lleol yn 2007 oedd 134,471, a'r boblogaeth wledig oedd 68,546. O'r 42 ward yn y fwrdeistref sirol, dosberthir 24 fel gwledig.

Rural Wards Map RDP