Prosiectau 2007 - 2013

Rhwng 2007 a 2013, cafodd pum thema eu blaenoriaethu gan y Strategaeth Datblygu Lleol. Cefnogodd y Grŵp Gweithredu Lleol, Adfywio Castell-nedd Port Talbot, nifer o fentrau prosiect a gyflwynwyd gan sefydliadau cymunedol yn wardiau gwledig CNPT a oedd yn gweddu i'r themâu hyn ac, o ganlyniad, mae'r grwpiau cymunedol wedi elwa ar gyllid uniongyrchol.  Roedd nifer o’r prosiectau hyn yn cyfrannu at fwy nag un thema a gellir gweld manylion rhai o’r prosiectau llwyddiannus drwy glicio ar y themâu isod:  

Pum Thema Allweddol:

  1. Twritiaeth
  2. Cludiant Cymunedol
  3. Byw'n Iach (maeth, ffordd o fyw, iechyd a lles)
  4. Amgylchedd
  5. Cynyddu Ffyniant Economaidd (anweithgarwch economaidd, sgiliau, cefnogaeth busnes, menter gymdeithasol ac entrepreneuriaeth)