Prosiectau 2015-2020

Newyddion y Cadeirydd

Mae Cadeirydd Grŵp Gweithredu Lleol CNPT, Mr Leonard Preece, wedi rhyddhau manylion am bum prosiect yr oedd wedi eu cymeradwyo i ddechrau yn y chwarter cyntaf eleni. Meddai'r Mr Preece: "Rwyf wrth fy modd yn gweld y prosiectau newydd hyn yn cael eu rhoi ar waith. Maent o ganlyniad i weledigaeth gadarnhaol i adeiladu hyder, cryfhau cynnwys a hyrwyddo cyfranogiad yn ein cymunedau lleol yn y dyfodol. Rhestr y prosiectau er mwyn eu cysylltu â'u tudalennau penodol."

Rwy'n falch iawn o fod yn rhan o'r broses hon.