Sut i wneud cais

Gwneud cais am arian LEADER?

I gael sgwrs anffurfiol am gymhwysedd prosiect, cysylltwch â'r Tîm Datblygu Gwledig.

Os hoffech gysylltu â ni gyda syniad am brosiect posib, cliciwch:
Cofrestrwch eich diddordeb mewn cyllid oddiwrth brosiect yr arweinydd

Gwneud cais i'r CDCG?

Mae'r holl arweiniad a'r ffurflenni cais ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru trwy'r ddolen isod:
Fodd bynnag, gall y Grŵp Gweithredu Lleol (GGLl) a'r Tim RhDG eich helpu trwy'r broses yn y lle cyntaf i sicrhau bod eich prosiect yn bodloni meini prawf Llywodraeth Cymru.