Amgueddfa Glowyr De Cymru


Prosiect o’r Gorffennol i’r Presennol yn Cadw Treftadaeth Mwyngloddio’r Cwm

Daw hanes mwyngloddio’n fyw yng Nghwm Afan diolch i’r prosiect ‘O’r Gorffennol i’r Presennol yn Amgueddfa Glowyr De Cymru. Nod y prosiect tair blynedd hwn yw cadw casgliad ac adnoddau’r amgueddfa ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Sicrhawyd bron £350,000 gan yr amgueddfa gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri i gadw, digidoleiddio a hyrwyddo hanes y gymuned fwyngloddio bwysig hon i’r byd. Derbyniwyd arian cyfatebol pwysig gan Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo ac arian LEADER.

Bydd arian LEADER yn cefnogi gweithgareddau sy’n canolbwyntio ar ddatblygu a hyfforddi gwirfoddolwyr yr amgueddfa a marchnata digwyddiadau newydd yr amgueddfa a theithiau tywys rhyngweithiol. Drwy’r prosiect, bydd dau aelod o staff yn cael eu cyflogi i sicrhau bod casgliad yr amgueddfa a hanes yr ardal yn cael eu cadw er ffyniant, gyda chefnogaeth gan grŵp o wirfoddolwyr ymroddedig. Mae’r amgueddfa am recriwtio mwy o wirfoddolwyr a thrwy’r prosiect ddatblygu rhaglen hyfforddi helaeth i roi’r hyfforddiant diweddaraf i’r holl wirfoddolwyr. Bydd gwirfoddolwyr yn cael eu hyfforddi i sicrhau eu bod yn gallu gofalu am gasgliad ac adnoddau’r amgueddfa a’u cynnal yn unol â safonau rheoli casgliad yr amgueddfa.

Mae’r prosiect eisiau digidoleiddio’r casgliad o arteffactau ac adnoddau, a bydd gwirfoddolwyr gan gynnwys y rhai o ysgolion lleol yn cael y cyfle i ddysgu am bwysigrwydd y diwydiant glo yn niwylliant Cwm Afan a chael gwell dealltwriaeth o sut roedd rhagflaenwyr y gymuned yn byw. Bydd archwilio technoleg ddigidol drwy greu mannau gwybodaeth yn galluogi’r amgueddfa i weithredu teithiau rhyngweithiol blaengar. Bydd gwirfoddolwyr yn gallu rhoi profiad unigryw i ymwelwyr drwy eu gwybodaeth am hanes a thechnoleg ddigidol i dywys yr ymwelydd ar daith amser drwy Gwm Afan.

Bydd y prosiect ar y cyd hwn yn cadw casgliad yr amgueddfa er ffyniant ond hefyd yn cyflwyno cyfleoedd gwella bywyd i gymunedau gwledig Castell-nedd Port Talbot. Bydd prosiect treftadaeth gymunedol o’r radd flaenaf fel ‘O’r Gorffennol i’r Presennol yn Amgueddfa Glowyr De Cymru’ yn arddangos ymdrechion yr amgueddfa i gadw treftadaeth hanesyddol cymunedau mwyngloddio yng Nghwm Afan, ond bydd hefyd yn gadael etifeddiaeth ddigidol barhaus i genedlaethau’r dyfodol ar draws y byd. 

Roedd lansio’r prosiect ‘O’r Gorffennol i’r Presennol yn Amgueddfa Glowyr De Cymru' ddydd Sadwrn 22 Hydref 2016, yn cyd-fynd â Phen-blwydd yr Amgueddfa’n 40 oed ac i ddathlu, ymunodd mab enwog Port Talbot, yr actor Michael Sheen, â staff a gwirfoddolwyr fel y gwestai arbennig. Roedd y digwyddiad yn dathlu ac yn arddangos ymrwymiad ac ymroddiad bwrdd a gwirfoddolwyr yr amgueddfa i sicrhau ers 1976 fod hanes mwyngloddio Cwm Afan wedi’i drysori.

Dyma rai lluniau o’r digwyddiad lansio:

I gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gymryd rhan yn y prosiect uchod, ffoniwch Amgueddfa Glowyr De Cymru ar (01639) 851833 neu e-bostiwch: info@south–wales–miners–museum.co.uk neu ewch i   http://south–wales–miners–museum.co.uk.